Automatiserade arbetsuppgifter frigör värdefull tid för medarbetare

Vi är övertygade att en välfungerande vardag kräver samspel mellan människa och teknik. Därför kombinerar vi teknikexpertis med verksamhetsperspektiv och skräddarsyr automationslösningar.

Kontakta oss

Hur kan automation hjälpa er?

Bättre service, effektivare arbetsdagar, minskade felmarginaler och gladare medarbetare är några positiva effekter av en välfungerande automationslösning. En digital medarbetare frigör värdefull tid vilket gör att verksamheten kan koncentrera sig på värdeskapande uppgifter.

Plattformsoberoende utveckling

Användningsområden

Automation och digitala medarbetare går att tillämpa på många olika områden. Bots& hjälper er att automatisera alltifrån enklare administrativa uppgifter till mer komplexa affärsprocesser.

Ekonomiprocess

Dagens ekonomifunktioner ställs inför allt högre krav på effektivisering och exakthet. Med RPA kan många av dessa uppgifter automatiseras och på så sätt frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter för organisationen.

Läs hur

HR och personal

Vi hjälper er att automatisera tidskrävande administrativa uppgifter inom on- & offboarding som t.ex. behörighetshantering, konto och inläsning av standardblanketter.

Läs hur

Lönehantering

Låt en digital medarbetare ta hand om utläggsrapportering, förmånshantering och påminnelser om tidsrapportering. Resultatet blir en effektivare och mer exakt lönehantering

Läs hur

Offentlig sektor

Genom att automatisera repetitiva och administrativa uppgifter inom den offentliga sektorn kan vi möjliggöra besparingar, frigöra tid och framförallt öka kvalitén. Exempelvis kan automation i vården bidra till mer tid för patienterna och en ökad vårdkvalité.

Läs hur

Några av våra fantastiska kunder

Varför bots&?

  • Realiserade effekter

    Genom rätt val och digitala verktyg hjälper vi dig att skapa behovsanpassade lösningar som ger varaktiga värdeskapande effekter och nyttor.

  • Människa & teknik i samspel

    Vi hjälper dig med förändringsresan genom tydlig internkommunikation, plan för frigjord medarbetartid och rätt verktyg för att lyckas med att introducera din nya digitala kollega

  • Robust & skalbar utveckling

    Vi automatiserar lösningar med ett långsiktigt perspektiv genom robust och säker funktionalitet, kostnadseffektiva lösningar och återanvändbar utveckling hos dig som kund