Administrativa Processer

I en allt mer digitaliserad värld blir hanteringen och utbyte av...

I en allt mer digitaliserad värld blir hanteringen och utbyte av data en allt större del av medarbetarnas vardag. Det innebär ofta ett manuellt arbete där medarbetare sitter och läser av information från ett system och fyller i samma information i ett annat. Ett, i många fall, tidskrävande och frustrerande arbete. Lösningen till detta kan vara att anställa en digital medarbetare. Det är nämligen så att runt 80 % av alla regelstyrda processer kan automatiseras med RPA. För att tillsätta en robot krävs inga förändringar i de nuvarande systemen, utan roboten utför arbetet på liknande sätt en mänsklig kollega gör, med undantaget att en RPA-robot utför administrativa uppgifter både mycket snabbare och mer noggrant än en mänsklig medarbetare. Det sparar förstås tid och minskar antalet fel avsevärt eftersom den mänskliga faktorn elimineras. På så sätt erhålls en ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet.   

När de mänskliga medarbetarna överlåter det rutinmässiga arbetet till roboten frigörs deras tid så att de istället kan ägna sig åt mer komplexa och värdeskapande uppgifter, sådant som just människor är bra på! Den digitala medarbetaren kan dessutom arbeta vid vilka tidpunkter på dygnet som helst, så att de administrativa uppgifterna kan vara genomförda av roboten redan när de mänskliga medarbetarna kommer till arbetet på morgonen. 

Jag vill veta mer om hur
automation kan hjälpa mig

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från er!