Automation inom offentlig sektor öppnar för besparingar och ökad kvalitet

Genom att automatisera repetitiva och administrativa uppgifter inom den offentliga sektorn kan vi möjliggöra besparingar, frigöra tid och framförallt öka kvaliteten. Exempelvis kan automation i vården bidra till mer tid för patienterna och en ökad vårdkvalitet.

Offentlig sektor
 • Besparingar
 • Frigöra värdefull tid
 • Ökad kvalitet

Samarbetspartners automatisering:

Automation inom offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn har automation visat sig vara ett effektivt verktyg inom bl.a. annat vård och omsorg, handläggning och administration samt ekonomiskt bistånd.

Minskad belastning och ökad kvalitet

Automation kan med fördel användas för att minska belastning på personalen. Dessutom kan automation leda till kvalitetsförbättringar genom eliminering av den mänskliga faktorn.

Automation inom fakturahantering

Fakturor kan med hjälp av automation hanteras på ett mycket snabbt och kostnadseffektivt sätt. Automation möjliggör mer exakta resultat samtidigt som risken för förseningar minskar avsevärt.

Ekonomi

– Bokslutprocesser & avstämningar
– Moms- och skattedeklarationer
– Filhantering
– Kollektivtrafikavastämning
– Kassarapporter

Inköp

– Upplägg av leverentör
– Stickprov av fakturor
– Vidarefakturering & interna mellanhavanden
– Hantering av abonnemang
– Leverentörsundersökning

HR

– On-/offboarding
– Tjänstledighetsansökan
– Ändring av personuppgifter
– Lönehantering
– Inleveranser av tidsredovisning

Kundservice

– Uppdatering av kund/medborgarinformation
– Hantering av standardfrågor
– Hantera, sortera och prioritera ärenden
– Administration av medborgaruppgifter

IT

– Licenshantering
– Byt lösenord
– Radera redundant kundinformation i enlighet med GDPR
– Integrationer mellan system – både nya och gamla (legacy) system

Process på förvaltningar

– Bygglovsansökan
– Migrations- och passansökan
– Skolansökan
– Skapa arbetsorder
– Ärendehantering
– Uppdatera data från mätare
– Fastighetsregister
– Beslutsunderlag

Hur kommer man igång med automation?

Hör av dig så kan vi se hur automation kan hjälpa ditt företag med effektivare administration, få gladare medarbetare eller några andra fördelar med automation.

John Tengler
Affärsområdesansvarig Konsultering

070-878 23 48
John.Tengler@bots.se

Låt oss ta en kaffe och diskutera hur automation kan användas hos er

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från er!

  Vanliga frågor

  Vad är RPA?

  Robotic Process Automation är en mjukvara som arbetar som en människa i era system, likt en digital medarbetare. Användargränssnitten läses automatiskt av och den digitala medarbetaren kan på så sätt utföra de manuella och repetitiva arbetsuppgifter som annars kräver tid och engagemang av medarbetare. Eftersom RPA implementeras i era befintliga system går det snabbt att implementera och till en relativt låg kostnad.  

  Vilka verktyg jobbar ni med kring RPA?

  Vi är en plattformsoberoende leverantör vid val av tekniska lösningar inom RPA-automation och jobbar främst med Power Automate, Power Automate Desktop, Blueprism och Uipath.

  Hur lång tid tar ett projekt?

  Vi brukar säga att detta beror på processernas och projektets omfattning. För att ge en indikation brukar ett projekt där infrastruktur redan är implementerad ta mellan 2-4 veckor.

  Köper man licenser genom er?

  Genom oss kan ni beställa licenser. Vi hjälper er med rekommendationer kring vilka licenser ni är i behov av.