Automatisering i molnet med Xenit och Bots

Xenit och Bots har inlett ett samarbete för att gemensamt erbjuda intelligent processautomation i molnet. Bots är ett specialistbolag med lång erfarenhet inom automatisering av processer, som med tekniskt djup och verksamhetsförståelse hjälper sina kunder att automatisera administrativa processer.

– Jag ser fram emot att se vilka synergier vårt partnerskap kommer skapa och vilket värde det kommer ge både för Xenit och Bots men framför allt för våra kunder. För att kunna automatisera processer smart och effektivt krävs en robust och säker infrastruktur med god datahygien. Genom att kombinera Xenits ledande kompetens inom molninfrastruktur med Bots experter inom intelligent processautomation och Microsoft Power Platform kommer vi gemensamt kunna leverera en kraftfull kombination av ledande kompetens för att automatisera processer smart, effektivt och säkert, säger Fredrik Hallonsten, Chief Commercial Officer på Xenit.

Det finns många områden där intelligent processautomation kan göra en stor skillnad relativt enkelt. Ofta är det områden där det förekommer repetitiva arbetsuppgifter som lämpar sig väl för automation, till exempel ekonomi, HR, löneadministrering och administration.

– Många administrativa processer är inte värdeskapande i sig och upplevs ofta som ostimulerande. Ett automationsarbete resulterar därför oftast i en effektivare organisation med nöjdare medarbetare som kan lägga sin tid på mer värdeskapande uppgifter. Tack vare de stora framstegen inom low-code plattformar och artificiell intelligens öppnas fler möjligheter att automatisera mer komplexa processer och det blir allt tydligare att en robust och säker digital infrastruktur är en viktig nyckel för att kunna automatisera denna typ av processer, säger Patrik Tillman, VD på Bots.

– Jag ser fram emot att se vilka synergier vårt partnerskap kommer skapa och vilket värde det kommer ge både för Xenit och Bots men framför allt för våra kunder. För att kunna automatisera processer smart och effektivt krävs en robust och säker infrastruktur med god datahygien. Genom att kombinera Xenits ledande kompetens inom molninfrastruktur med Bots experter inom intelligent processautomation och Microsoft Power Platform kommer vi gemensamt kunna leverera en kraftfull kombination av ledande kompetens för att automatisera processer smart, effektivt och säkert, säger Fredrik Hallonsten, Chief Commercial Officer på Xenit.

Det finns många områden där intelligent processautomation kan göra en stor skillnad relativt enkelt. Ofta är det områden där det förekommer repetitiva arbetsuppgifter som lämpar sig väl för automation, till exempel ekonomi, HR, löneadministrering och administration.

– Många administrativa processer är inte värdeskapande i sig och upplevs ofta som ostimulerande. Ett automationsarbete resulterar därför oftast i en effektivare organisation med nöjdare medarbetare som kan lägga sin tid på mer värdeskapande uppgifter. Tack vare de stora framstegen inom low-code plattformar och artificiell intelligens öppnas fler möjligheter att automatisera mer komplexa processer och det blir allt tydligare att en robust och säker digital infrastruktur är en viktig nyckel för att kunna automatisera denna typ av processer, säger Patrik Tillman, VD på Bots.

Jag vill veta mer om hur
automation kan hjälpa mig

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från er!