Ekonomiprocesser

RPA är en värdefull teknik för att öka effektiviteten och minska...

RPA är en värdefull teknik för att öka effektiviteten och minska kostnaderna i ekonomiprocesser. Det finns många enformiga arbetsuppgifter och processer inom ekonomi och redovisning som med fördel kan automatiseras. Repetitiva, monotona processer som upplevs som icke-stimulerande av en mänsklig medarbetare görs helt bekymmersfritt av en RPA-robot. Genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter frigörs resurser och personal kan istället fokusera på mer strategiska uppgifter.  

Vad som även sker när en digital robot överlåts att sköta tidskrävande och repetitiva ekonomiprocesser såsom fakturahantering, bokföring och reskontra är att det blir en mer effektiv rapportering, mer noggrann bokföring och överlag minskade risker för misstag. Det ökar säkerheten i processen eftersom data kommer att matas in korrekt och processen kommer alltid att utföras i tid. Den digitala medarbetaren eliminerar den mänskliga faktorn och bidrar på så sätt till minskade felmarginaler. RPA-robotar är programmerade att följa regler och standarder, vilket innebär att de kan säkerställa att den data som hanteras är korrekt och av hög kvalitet. Med RPA i ekonomiprocesser minskar alltså risken för fel och datakvaliteten säkerställs. 

Processautomation kräver inga dyra investeringar i nya system utan implementeras direkt mot den befintliga IT-arkitekturen. Det gör det möjligt att snabbt uppnå fördelarna med RPA. Även själva implementeringen av RPA sker vanligen snabbt, det vill säga inom några veckor eller få månader. Samtidigt är det i regel en mycket snabb effektrealisering, återbetalningstiden är oftast så kort som mindre än ett år. Dessutom har RPA en hög skalbarhet, vilket innebär att RPA-lösningarna smidigt kan anpassas efter förändringar i verksamheten, utan att behöva omfatta stora investeringar.  

Jag vill veta mer om hur
automation kan hjälpa mig

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från er!