Insikter i realtid med
Process Mining

Process Mining är en teknik som använder data för att utforska dina processer i realtid. Det är en effektiv metod för att snabbt identifiera förbättrings- och automationspotential i en organisation. Med befintlig data kan du låsa upp automationspotential i era existerande processer.

Vad är Process Mining?

Process Mining handlar om att utforska processer med hjälp av dataanalys. En sammanfattning skapas baserat på vilka uppgifter som utförts i era system, i vilken följd och när i tid. Utifrån analysen kan detta visualiseras vilket möjliggör övervakning processerna i realtid.

Fördelen med Process Mining är att ni kan utgå ifrån hur era processer faktiskt ser ut och hur era medarbetare utför dem för att upptäcka förbättrings- och automationspotential.

Bots och Process Mining

Vi är med er i alla faser av införandet av Process Mining. Inledningsvis hjälper vi er med att extrahera data och stöttar i att generera visualiseringar av processerna. Utifrån visualiseringarna lär vi er analysera rotorsaker och genomföra förbättringsåtgärder.

Process Mining gör det även möjligt att övervaka initiativ och processer, vilket vi såklart hjälper er att komma igång med.

Få full insyn i era processer

Många processer är inte alltid som de verkar eller som man tror. Det kan exempelvis finnas flaskhalsar eller systembrister som gör att processer inte utförs precis som det står i en rutinbeskrivning. Med hjälp av Process mining kan förbättringspotential frigöras och du kan enkelt övervaka dina processer och effekterna av automation.

FÖRDELAR MED PROCESS MINING

Datadrivna beslut

Välinformerade beslut grundade på data säkrar efterlevnad av säkerhetskrav och förbättrar planering av budget och produktion

Processförbättringar

Processförbättringar kan finns i alla organisationer. Exempelvis inom ekonomi, HR, lön, IT och försäljning

Processer i olika system

Processer interagerar ofta med flera system och utgår ofta från ERP- och CRM-system, så som Microsoft Dynamics, SAP och Salesforce, vilket gör det möjligt att spåra hur processer utförs.

Hur går Process Mining till?

1. Anslut data

Allt du gör i era verksamhetssystem lämnar ett spår. Allt från datum, tid, aktivitet och användare lagras i så kallade händelseloggar. När vi ansluter data samlar vi in händelseloggar från alla era källsystem och aktiverar realtidsanslutningar till dessa.

2. Skapa insikter

Med hjälp av händelseloggarna visualiseras processer så du kan se hur de flödar genom organisationen i realtid. Vi stöttar dig sedan med visualiseringar för att förstå bakomliggande orsaker och skapa insikter om möjliga förbättringar.

 

3. Förbättra

Utifrån insikterna kan du utföra välgrundade åtgärder och eliminera fel på ett proaktivt sätt genom att automatisera eller optimera processer.

Låt oss ta en kaffe och diskutera hur automation kan användas hos er

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från er!

  Vanliga frågor

  Vad är RPA?

  Robotic Process Automation är en mjukvara som arbetar som en människa i era system, likt en digital medarbetare. Användargränssnitten läses automatiskt av och den digitala medarbetaren kan på så sätt utföra de manuella och repetitiva arbetsuppgifter som annars kräver tid och engagemang av medarbetare. Eftersom RPA implementeras i era befintliga system går det snabbt att implementera och till en relativt låg kostnad.  

  Vilka verktyg jobbar ni med kring RPA?

  Vi är en plattformsoberoende leverantör vid val av tekniska lösningar inom RPA-automation och jobbar främst med Power Automate, Power Automate Desktop, Blueprism och Uipath.

  Hur lång tid tar ett projekt?

  Vi brukar säga att detta beror på processernas och projektets omfattning. För att ge en indikation brukar ett projekt där infrastruktur redan är implementerad ta mellan 2-4 veckor.

  Köper man licenser genom er?

  Genom oss kan ni beställa licenser. Vi hjälper er med rekommendationer kring vilka licenser ni är i behov av.