Vad är RPA?

RPA är en digital medarbetare som utför automatiserar manuella och repetitiva arbetsuppgifter och arbetar som en människa i era system. Läs vidare för att lära dig hur du kan spara tid och effektivisera med hjälp av RPA

Robotic process automation

Robotic Process Automation är en mjukvara som arbetar som en människa i era system, likt en digital medarbetare. Användargränssnitten läses automatiskt av och den digitala medarbetaren kan på så sätt utföra de manuella och repetitiva arbetsuppgifter som annars kräver tid och engagemang av medarbetare. Eftersom RPA implementeras i era befintliga system går det snabbt att implementera och till en relativt låg kostnad.  

Automationsresan

bots& hjälper er under hela automationsresan – före, under och efter automationen. Vi hjälper er med allt från att identifiera processer som är lämpliga att automatisera genom att skapa tydliga business case och kartlägga processer till att utveckla skalbara och robustlösningar och förvalta er automatiserade processerVi har även hjälpt många av våra kunder med att implementera Center och Excellence (CoE) och Operativa modeller för att kunna lyckas med sin automationsresaAllt för att säkerställa att du möter de mål du satt upp med er automation och att skapar värde i er organisation.  

Inte övertygad?

Gartner beskriver det så här

"RPA - Robotic Process Automation är det mest snabbväxande segmentet inom mjukvaru-utveckling och intresset ökar hela tiden ."

- Gartner rapport publicerad 8 Juli 2019 Magic Quadrant for Robotic Process Automation Software

Varför investera i RPA?

Snabb effektrealisering

Återbetalningstiden är ofta kortare än 1 år, därmed behövs i regel inga extra budgetar för RPA

Öka effektiviteten

Med hjälp av RPA frigörs tid som kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter

Reducera mänskliga fel

Den digitala medarbetaren gör endast det du säger åt den att göra, vilket reducerar mängden mänskliga fel

Inga krav på förändringar i befintliga system

RPA kräver inga dyra investeringar i nya system och implementeras direkt mot den befintliga IT-arkitekturen

Snabb implementeringstid:

Implementeringen av en automation sker på några få veckor eller månader

Skalbar lösning

RPA är en flexibel och skalbar automationslösning som på kort tid kan anpassas och expanderas