Process Mining

Process mining är en teknik som gör det möjligt att med hjälp av data utforska dina processer i realtid för att hitta förbättrings- och automationspotential. Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan låsa upp automationspotential i era existerande processer.

Vad är process mining?

Process mining handlar om att utforska processer med hjälp av dataanalys. Vilka uppgifter som utförts i era system, i vilken följd och när i tid sammanställs och analyseras. Utifrån analysen kan detta visualiseras så att du kan övervaka era processer i realtid. Fördelen med Process mining är att du kan utgå ifrån hur era processer faktiskt ser ut och hur era medarbetare utför dem för att upptäcka förbättrings- och automationspotential. 


Vi på bots& hjälper er i alla faser av införandet av Process mining. Inledningsvis hjälper vi er extrahera data och stöttar i att generera visualiseringar av processerna. Utifrån visualiseringarna lär vi er analysera rotorsaker och genomföra förbättringsåtgärder. Process mining gör det även möjligt att övervaka initiativ och processer, vilket vi hjälper er att komma igång med.

Har ni full insyn i era processer?

Många processer är inte alltid som de verkar eller som man tror. Det kan exempelvis finnas flaskhalsar eller systembrister som gör att processer inte utförs precis som det står i en rutinbeskrivning. Med hjälp av Process mining kan förbättringspotential frigöras och du kan enkelt övervaka dina processer och effekterna av automation.  

 • Datadrivna beslut är nyckeln till framgång

  Välinformerade beslut grundade på data säkrar efterlevnad av säkerhetskrav och förbättrar planering av budget och produktion

 • Processförbättringar kan finns i alla organisationer

  Exempelvis inom ekonomi, HR, lön, IT och försäljning

 • Processer interagerar ofta med flera system

  Processer utgår ofta från ERP- och CRM-system, så som Microsoft Dynamics, SAP och Salesforce, vilket gör det möjligt att spåra hur processer utförs

I samarbete med SIGNAVIO

Vi samarbetar med Signavio som är marknadsledande inom Process mining. Tillsammans med dem kan vi skapa värdefulla lösningar för våra kunder för att låsa upp förbättringspotentialer i deras processer och identifiera automationsmöjligheter.

Hur går det till?

Anslut data

 Allt du gör i era verksamhetssystem lämnar ett spår. Allt från datum, tid, aktivitet och användare lagras i så kallade händelseloggar. När vi ansluter data samlar vi in händelseloggar från alla era källsystem och aktiverar realtidsanslutningar till dessa.

Skapa insikter

Med hjälp av händelseloggarna visualiseras proesser så du kan se hur processerna flödar genom organisationen i realtid. Vi stöttar dig sedan i att genom visualiseringarna förstå bakomliggande orsaker och skapa insikter om möjliga förbättringar

Förbättra

Utifrån insikterna kan du utföra välgrundade åtgärder och eliminera fel på ett proaktivt sätt genom att automatisera eller optimera processer

Förstå möjligheten med process mining

Boka ett inspirationsmöte

Under mötet hjälper vi er att

 • Skapa en datadriven bild på en utvald process
 • Visualisera business case vid automation och utvärdera resultatet av processanalys med Process Mining
 • Utvärdera hur Process Mining tas emot i organisationen
 • Förstå hur Process Mining kan bli en del av er IT-arkitektur
 • Erhålla ökad förståelse för den verksamhetsnytta som kan uppnås med att implementera exempelvis RPA, AI och processutveckling
Kontakta oss