Ekonomiprocesser

Ekonomiprocesser

RPA är en värdefull teknik för att öka effektiviteten och minska kostnaderna i ekonomiprocesser. Det finns många enformiga arbetsuppgifter och processer inom ekonomi och redovisning som med fördel kan automatiseras. Repetitiva, monotona processer som upplevs som...