Leveransprojekt

Genom våra leveransprojekt tar vi helhetsansvar och skräddarsyr automationlösningar efter era behov. Alltid med fokus på effekt, nytta och värde. I ett leveransprojekt automatiserar bots& utvalda processer med hjälp av olika automationstekniker. Vilka tekniker som används anpassas efter era behov och önskemål. Våra konsulter har bred erfarenhet inom bland annat RPA, API integrationer, AI/ML och chatbots. Teknikvalet grundar sig alltid i att automationen ska skapa värde i er organisation. bots& använder sig av sitt eget kodbibliotek och mallar för skalbar och robust automation – skapad utifrån best practice och lärdomar från 50+ automationsprojekt och hundratals automatiserade processer.

Vårt tillvägagångssätt

Genom agil projektmetodik levererar bots& skalbara och robusta automationslösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Hos oss får du som kund tillgång till alla våra konsulters erfarenhet inom utveckling, arkitektur och testning. Det agila utvecklingsteamet har kunskap inom flera automatiseringsområden så som RPA, AI, Process mining, APIintegrationer och processutveckling- och analys.

Ni har alltid en av våra främsta lösningsarkitekter till hands. Denna utvecklingsledare leder projektet och ser till att era krav uppfylls. Hen blir ert främsta bollplank i automationsresan och säkerställer högsta möjliga kvalitet och service i leveransen.

Varför anlita Bots&?

Vi arbetar med en agil metodik och ger er tillgång till vår samlade kunskap. Tillsammans utvecklar vi en automationslösning som möter era behov idag och i framtiden. Vi finns med er före, under och efter automationen och säkerställer implementation i organisationen. Allt för att ni ska få ut högsta möjliga värde ur er investering.

Johannes Axelsson

Affärsområdesansvarig Leveransprojekt
0703-45 93 39 johannes.axelsson@bots.se

Fyll i kontaktuppgifter

Hör av dig så tar vi en digital kaffe!