RPA - Robotic Process Automation

RPA är det mest snabbväxande segmentet inom mjukvaru-utveckling och intresset ökar hela tiden (Gartner, 2019).
Hör gärna av dig till oss för att lära dig mer om hur din verksamhet kan dra nytta av utvecklingen.

RPA

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION - RPA

RPA - Ta ut "roboten" ur människan

  • Robotic Process Automation (RPA) handlar om att nyttja digitala medarbete för att utföra arbete och därmed spara värdefull tid för mänskliga medarbetare
  • Idag läggs >25% av en medarbetares tid på regelbaserade uppgifter. Merparten av dessa arbetsuppgifter går att automatisera med hjälp av RPA
  • En RPA robot använder samma system och gränssnitt som en mänsklig medarbetare och utför arbetsuppgifter snabbt och felfritt 24/7
  Image

  AUTOMATISERING: HANTERING AV AVTALSRABATTER

  UPPDRAG: Bots& fick i uppdrag att automatisera en process för hantering av avtal & rabatter åt en större försäljningsorganisation. Roboten går igenom alla bolagets avtal och analyserar rabatt-nivåer och säkerställer att rätt rabatter ges till kunderna.

  LÖSNING: En RPA-robot byggdes i verktyget UiPath under tre veckor och sattes direkt i produktion. Avdelningen som hanterar avtalen startar sin robot själva när det passar dem. 

  EFFEKT: Robotens arbete sparar inte bara tid (cirka 1 FTE) utan det största värdet genereras när roboten identifierar och hanterar rabatt-differenser. 

  Image

  AUTOMATISERING: ÄRENDEHANTERING I TVÅ SYSTEM

  UPPDRAG : Bots& fick i uppdrag att automatisera två processer kring ärendehantering. Kunden är ett serviceföretag som hanterar ärenden i två stycken kund-system och i sitt egna system. Samma information ska speglas och finnas i båda systemen. Det är ej möjligt att integrera systemen.

  Arbetet med ärendehantering är mycket repetitivt och upplevs icke-stimulerande. 

  LÖSNING: Två RPA-robotar utvecklades under en period av 6 veckor i verktyget Blue Prism. Robotarna startas med automatik och går på schema.

  EFFEKT: Robotens arbete sparar tid motvarande ungefär 3 FTE. Avdelningen upplever ökad trivsel och kan fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

  Uppskattad ROI för roboten: 6 månader


  VILL DU VETA MER? PRATA MED OSS

  KLICKA HÄR

  PLATTFORMSOBEROENDE MED BRED ERFARENHET 

  blueprism
  WorkFusion RPA
  UiPath

  BLI EN DEL AV VÅRT VÄXANDE TEAM I GÖTEBORG

  Vallgatan 3411 16 Göteborg
  +46 703-200 491
  hej@bots.se

  ©2019 All rights reserved