Vad är RPA?


RPA - Robotic Process Automation är det mest snabbväxande segmentet inom mjukvaru-utveckling och intresset ökar hela tiden (Gartner, 2019). RPA är en automatiseringsteknik för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsuppgifter. RPA har inom flertalet områden blivit ett effektivt sätt för att automatisera processer. Genom att automatisera processer frigörs personal till mer värdeskapande uppgifter. Med tanke på att det råder brist på arbetskraft inom flertalet arbetsområden är denna effektivisering av hög vikt. Dessutom leder RPA-automatisering ofta också till kvalitetsförbättringar. Detta för att man standardiserar arbetsflöden och blir kvitt mänskliga faktorn. Bots är med i hela automatiseringsprocessen, från framtagning av processidéer att automatisera till utveckling, effekthemtagning och förvaltning. Vi ser stora möjligheter med RPA , både avseende effektivisering och kvalitetssäkring.


Hör gärna av dig till oss för att lära dig mer om hur din verksamhet kan dra nytta av utvecklingen.


VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS
RPA

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION - RPA

RPA - Ta ut "roboten" ur människan

  • Robotic Process Automation (RPA) handlar om att nyttja digitala medarbete för att utföra arbete och därmed spara värdefull tid för mänskliga medarbetare
  • Idag läggs >25% av en medarbetares tid på regelbaserade uppgifter. Merparten av dessa arbetsuppgifter går att automatisera med hjälp av RPA
  • En RPA robot använder samma system och gränssnitt som en mänsklig medarbetare och utför arbetsuppgifter snabbt och felfritt 24/7
  Image

  AUTOMATISERING: HANTERING AV AVTALSRABATTER

  UPPDRAG: Bots& fick i uppdrag att automatisera en process för hantering av avtal & rabatter åt en större försäljningsorganisation. Roboten går igenom alla bolagets avtal och analyserar rabatt-nivåer och säkerställer att rätt rabatter ges till kunderna.

  LÖSNING: En RPA-robot byggdes i verktyget UiPath under tre veckor och sattes direkt i produktion. Avdelningen som hanterar avtalen startar sin robot själva när det passar dem. 

  EFFEKT: Robotens arbete sparar inte bara tid (cirka 1 FTE) utan det största värdet genereras när roboten identifierar och hanterar rabatt-differenser. 

   

  Image

  AUTOMATISERING: ÄRENDEHANTERING I TVÅ SYSTEM

  UPPDRAG : Bots& fick i uppdrag att automatisera två processer kring ärendehantering. Kunden är ett serviceföretag som hanterar ärenden i två stycken kund-system och i sitt egna system. Samma information ska speglas och finnas i båda systemen. Det är ej möjligt att integrera systemen.

  Arbetet med ärendehantering är mycket repetitivt och upplevs icke-stimulerande. 

  LÖSNING: Två RPA-robotar utvecklades under en period av 6 veckor i verktyget Blue Prism. Robotarna startas med automatik och går på schema.

  EFFEKT: Robotens arbete sparar tid motsvarande ungefär 3 FTE. Avdelningen upplever ökad trivsel och kan fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

  Uppskattad ROI för roboten: 6 månader

  Automatisera processer

  Verksamheter har stora vinster att hämta om man kan nyttja nya möjligheter från digitalisering och automatisering. RPA är ett verktyg som bör nyttjas för detta och ett av de mest kraftfulla. Till skillnad från till exempel systembyten går RPA snabbt att implementera (en medelstor process tar cirka 2-3 veckor att automatisera om infrastruktur är på plats) och till en låg kostnad. Inga förändringar i befintliga IT-system behövs.

  För att automatisera processer med hjälp av en RPA-robot krävs det god kännedom kring processen som ska automatiseras. För att roboten ska kunna utföra en uppgift krävs det att man lär roboten de steg den ska ta och olika affärsregler den behöver kunna. En digital medarbetare arbetar i systemen på samma sätt som en människa skulle utföra en uppgift. Skillnaden kan däremot vara att roboten på ett mer effektivt sätt kan utföra stegen i uppgiften. Dessa mjukvarurobotar är proffs när det kommer till att komma ihåg data och olika steg i en process och kan därmed hoppa över steg eller göra dem i en annan ordning.  En robot klarar av att utföra otroligt komplexa arbetsuppgifter och är otroligt överlägsen människan att utföra komplicerade affärsregler.  

  VARFÖR RPA? 
  • Går snabbt att implementera
  • Inga krav på förändringar i befintliga system
  • Kan jobba dygnet runt
  • Reducerad arbetsbörda av administrativt arbete
  • Ökad effektivitet
  • Frigjord tid för personal
  • Reducerad risk och ökad kvalitet i repetitiva processer

    


  VILL DU VETA MER? PRATA MED OSS

  KLICKA HÄR

  PLATTFORMSOBEROENDE MED BRED ERFARENHET 

  blueprism
  WorkFusion RPA
  UiPath

  BLI EN DEL AV VÅRT VÄXANDE TEAM I GÖTEBORG

  Vallgatan 3411 16 Göteborg
  +46 703-200 491
  hej@bots.se

  ©2019 All rights reserved