RPA LÖN

Automatisera: Ärendehantering - Påminnelser - Biladministration - Förmånshantering - Datatvätt - Filinläsningar etc...


RPA (Robotic Process Automation) är en automatiseringsteknik för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsuppgifter. RPA lämpar sig bra när det rör sig om repetitiva och regelstyrda processer. Lönehantering har flera sådana processer och arbetsbördan ökar ju fler medarbetare ett bolag har. Detta då processen ofta involverar en stor mängd manuell datainmatning. RPA har inom HR avdelningar blivit ett effektivt sätt för att automatisera processer. Exempel på processer som vanligen är lämpligt att automatisera med hjälp av RPA är filinläsning, datatvätt, kontroll och påminnelse av icke-attesterade tider och avvikelser, ärendehantering, förmånshantering, biladministration m.m. Genom att automatisera processer frigörs personal till mer värdeskapande uppgifter. Dessutom leder RPA-automatisering vanligen också till kvalitetsförbättringar. Detta för att man standardiserar arbetsflöden och blir kvitt den mänskliga faktorn i repetitiva processer. Detta för att man standardiserar arbetsflöden och blir kvitt mänskliga faktorn. Bots är med i hela automatiseringsprocessen, från framtagning av processidéer att automatisera till utveckling, effekthemtagning och förvaltning. Vi ser stora möjligheter med RPA inom Lön, både avseende effektivisering och kvalitetssäkring.

Hör av dig till oss för att veta mer om RPA inom lönehantering och HR.

RPA LÖN
RPA inom lönehantering:

HR-avdelningar har stora vinster att hämta om man kan nyttja nya möjligheter från digitalisering och automatisering. RPA är ett verktyg som bör nyttjas för detta och ett av de mest kraftfulla. Till skillnad från till exempel systembyten går RPA snabbt att implementera (en medelstor process tar cirka 2-3 veckor att automatisera om infrastruktur är på plats) och till en låg kostnad. Inga förändringar i befintliga IT-system behövs. Exempel på processer för RPA Lön ser du nedan.  

RPA lön:
 • Filinläsningar
 • "Datatvätt"
 • Kontrollera och påminn om oattesterade tider och avvikelser
 • Ärendehantering
 • Rimlighetskontroller
 • Automatiska påminnelser
 • Förmånshantering och inläsning av förmånsfiler
 • Biladministration
Effekter  av  rpa:
 • Reducerad arbetsbörda av administrativt arbete
 • Ökad effektivitet
 • Frigjord tid för personal
 • Reducerad risk och ökad kvalitet i repetitiva processer

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer. 

JAG VILL VETA MER

ARBETADE TIMMAR

Efter att en anställd jobbat ett antal timmar går roboten in och kontrollerar att att dessa timmar har registrerats.

LÄS MER

Den anställda har jobbat ett antal timmar och registrerat detta. RPA roboten går in och kontrollerar att dessa timmar har registrerats. Skulle roboten upptäcka att det finns eventuellt skillnader mellan registrerad tid och den anställdas schemalagda skifte går RPA roboten in och korrigerar denna skillnad.

Biladministration

Automatisera administrationen kring bilar. RPA kan hjälpa er att hantera fakturor, regelverk m.m.

LÄS MER

Administrationen kring hantering av bilar inom verksamheten är i många fall regelstyr och repetitiv. En digital medarbetare kan se till att fakturering och regelverk följs på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Låt en RPA robot sköta detta repetitiva arbetet.

Förmånshantering

Den digitala medarbetaren har möjlighet att hantera administrationen kring personalens förmåner.

LÄS MER

RPA robotar är specialister på repetitiva arbetsuppgifter. En digital medarbetare har möjlighet att hantera administrationen för personalens olika förmåner. Låt roboten se till att arbetet blir utfört.

VILL DU VETA MER? PRATA MED OSS

KLICKA HÄR

Vallgatan 3411 16 Göteborg
+46 703-200 491
hej@bots.se

©2019 All rights reserved