RPA inom offentlig sektor

RPA försörjningsstöd - RPA vård och omsorg - RPA handläggning - RPA administration


RPA (Robotic Process Automation) är en automatiseringsteknik för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsuppgifter. RPA har inom offentlig sektor blivit ett effektivt sätt för att automatisera processer som till exempel försörjningsstöd, handläggning m.m. Genom att automatisera processer frigörs personal till mer värdeskapande uppgifter. Med tanke på att det råder brist på arbetskraft inom flertalet arbetsområden är denna effektivisering av hög vikt. Dessutom leder RPA-automatisering ofta också till kvalitetsförbättringar. Detta för att man standardiserar arbetsflöden och blir kvitt mänskliga faktorn. Bots är med i hela automatiseringsprocessen, från framtagning av processidéer att automatisera till utveckling, effekthemtagning och förvaltning. Vi ser stora möjligheter med RPA inom offentlig sektor, både avseende effektivisering och kvalitetssäkring.

Hör av dig till oss för att veta mer om denna typ av automatisering inom offentlig sektor.  

 "Automated decision-making could enhance accountability, trust and reduce costs"
- Agneta Ranerup, Value positions viewed through

the lens of automated decision-making:
The case of social services


RPA inom vård och omsorg

Efterfrågan av vårdpersonal ökar i Sverige och utbudet av läkare och sjuksköterskor räcker inte till för att täcka den höga efterfrågan. Denna brist på vårdpersonal har de senaste åren ökat pressen på Sveriges sjukhus och landsting. I takt med att efterfrågan ökar på vårdpersonal blir det allt viktigare att frigöra tid för sjuksköterskor och läkare. Svenska läkare lägger i snitt en arbetsdag i veckan på administration och tiden för att träffa patienter krymper stadigt (Sveriges Läkarförbund, 2019).

Svensk sjukvård har stora vinster att hämta om man kan nyttja nya möjligheter från digitalisering och automatisering. RPA är ett verktyg som bör nyttjas för detta, och ett av de mest kraftfulla. Till skillnad från t ex systembyten, går RPA snabbt att implementera (en medelstor process tar cirka 2-3 veckor att automatisera om infrastruktur är på plats) och till en låg kostnad. Inga förändringar i befintliga IT-system behövs. 

RPA inom vård och omsorg leder till:
  • Reducerad arbetsbörda av administrativt arbete
  • Ökad effektivitet
  • Frigjord tid för viktig vårdpersonal
  • Reducerad risk och ökad kvalitet i repetitiva processer

 

 

 

JAG VILL VETA MER

RPA inom försörjningsstöd

Det finns flertalet olika försörjningsstöd att tillgå för en individ som behöver ekonomiskt bidrag. När en person ansöker om försörjningsstöd måste en utredning genomföras för att utreda om individen är berättigad försörjningsstöd eller ej. Ansökan för försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter behöver individen göra ny ansökan. Detta gör processen repetitiv och tidskrävande.

En försörjningsstöds-process är ofta regelstyrd vilket möjliggör att processen kan automatiseras till stora delar. En process som är regelstyrd och repetitiv är en perfekt lämpad process för automatisering genom RPA - Robotic Process Automation.

Genom att automatisera denna process med hjälp av RPA möjliggörs snabbare beslutsprocess kring försörjningsstöd, frigjord tid och högre kvalitet. En digital kollega är också mycket rättvis då roboten ej kan göra frånsteg från definierat regelverk. Dessutom frigörs tid för handläggarna till att arbeta i tidiga skeden och på så sätt förebygga så att behovet av stöd aldrig uppstår, en stor vinst för både individen och kommunen.

JAG VILL VETA MER

VILL DU VETA MER? PRATA MED OSS

KLICKA HÄR

Vallgatan 3411 16 Göteborg
+46 703-200 491
hej@bots.se

©2019 All rights reserved