RPA HR

Automatisera: Lönehantering - Tidsrapportering - Personalhantering - Hantering av nyanställda


RPA (Robotic Process Automation) är en automatiseringsteknik för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsuppgifter. RPA lämpar sig bra när det rör sig om repetitiva och regelstyrda processer. HR avdelningar har flera sådana processer och arbetsbördan ökar ju fler medarbetare ett bolag har. Detta då processen ofta involverar en stor mängd manuell datainmatning. RPA har inom HR avdelningar blivit ett effektivt sätt för att automatisera processer. Exempel på processer som vanligen är lämpligt att automatisera med hjälp av RPA är personalhantering, ärendehantering, förmånshantering, biladministration m.m. Genom att automatisera processer frigörs personal till mer värdeskapande uppgifter. Dessutom leder RPA-automatisering vanligen också till kvalitetsförbättringar. Detta för att man standardiserar arbetsflöden och blir kvitt den mänskliga faktorn i repetitiva processer. Detta för att man standardiserar arbetsflöden och blir kvitt mänskliga faktorn. Bots är med i hela automatiseringsprocessen, från framtagning av processidéer att automatisera till utveckling, effekthemtagning och förvaltning. Vi ser stora möjligheter med RPA inom HR avdelningar, både avseende effektivisering och kvalitetssäkring.

Hör av dig till oss för att veta mer om RPA HR.

Image

ARBETADE TIMMAR

Efter att en anställd jobbat ett antal timmar går roboten in och kontrollerar att att dessa timmar har registrerats.

LÄS MER

Den anställda har jobbat ett antal timmar och registrerat arbetad tid. RPA roboten går in och kontrollerar att dessa timmar har registrerats. Skulle roboten upptäcka att det finns eventuellt skillnader mellan registrerad tid och den anställdas schemalagda skift, går RPA roboten in och korrigerar denna skillnad.

NYA ANSTÄLLDA OCH VALIDERING

Automatisera onboardingprocessen av nya anställda i lönesystemet baserat på blanketter kring den anställda.

LÄS MER

Baserat på anställningsblanketter, kan onboardingprocessen kring nyanställda automatiseras. Genom att ge den digitala medarbetaren tillgång till anställningsblanketterna har RPA roboten även möjlighet att kontrollera uppgifterna och meddela om avvikelser skulle finnas i blanketterna.

PERSONALDATA TILL LÖNESYSTEMET

Den digitala medarbetaren har möjlighet att flytta data från tidsrapporteringssystemet till lönehanteringssystemet.

LÄS MER

RPA robotar har möjlighet att flytta data mellan olika system på ett effektivt och robust sätt. Den digitala medarbetaren har möjlighet att överföra data från tidsrapporteringssystemet till lönehanteringssystemet. Genom att låta en robot utföra detta arbete möjliggörs ett effektivare flöde, vilket förenklar löneberäkningsprocessen.

Biladministration

Automatisera administrationen kring bilar. RPA kan hjälpa er att hantera fakturor, regelverk m.m.

LÄS MER

Administrationen kring hantering av bilar inom verksamheten är i många fall regelstyr och repetitiv. En digital medarbetare kan se till att fakturering och regelverk följs på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Låt en RPA robot sköta detta repetitiva arbetet.

Förmånshantering

Den digitala medarbetaren har möjlighet att hantera administrationen kring personalens förmåner.

LÄS MER

RPA robotar är specialister på repetitiva arbetsuppgifter. En digital medarbetare har möjlighet att hantera administrationen för personalens olika förmåner. Låt roboten se till att arbetet blir utfört.

KONTROLLERA SEMESTERBALANSER

RPA automatiserar er process kring avstämning av semesterbalanser mellan olika system.

LÄS MER

RPA automatiserar er process kring avstämning av semesterbalanser mellan lönesystemet och verksamhetens HR-system. Den digitala medarbetaren har möjlighet att hantera undantag genom att skicka detta vidare för avräkning till angiven avdelning. Roboten klarar av att utföra det vi lär den. Vad skulle er robot behöva kunna?

RPA HR:

HR-avdelningar har stora vinster att hämta om man kan nyttja nya möjligheter från digitalisering och automatisering. RPA är ett verktyg som bör nyttjas för detta och ett av de mest kraftfulla. Till skillnad från till exempel systembyten går RPA snabbt att implementera (en medelstor process tar cirka 2-3 veckor att automatisera om infrastruktur är på plats) och till en låg kostnad. Inga förändringar i befintliga IT-system behövs. Exempel på processer för RPA HR ser du nedan.  

Effekter  av  rpa:
  • Reducerad arbetsbörda av administrativt arbete
  • Ökad effektivitet
  • Frigjord tid för personal
  • Reducerad risk och ökad kvalitet i repetitiva processer

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer. 

 

JAG VILL VETA MER

VILL DU VETA MER? PRATA MED OSS

KLICKA HÄR

Vallgatan 3411 16 Göteborg
+46 703-200 491
hej@bots.se

©2019 All rights reserved