RPA ekonomiprocesser

RPA Redovisning - RPA Reskontra - RPA Controlling


RPA (Robotic Process Automation) är en automatiseringsteknik för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsuppgifter. Tekniken har sitt ursprung och sin början i just automatisering av ekonomiprocesser och det är ett effektivt sätt att automatisera aktiviteter och processer inom redovisning, reskontra och controlling. Genom att automatisera processer frigörs personal till mer värdeskapande uppgifter. Dessutom leder RPA-automatisering ofta också till kvalitetsförbättringar. Detta för att man standardiserar arbetsflöden och blir kvitt den mänskliga faktorn. Bots är med i hela automatiseringsprocessen, från framtagning av processidéer att automatisera till utveckling, effekthemtagning och förvaltning. Dagens ekonomifunktioner ställs inför allt högre krav och måste hela tiden effektiviseras. RPA är ett verktyg av flera som bör nyttjas för att öka effektivitet och kvalitet.

Hör av dig till oss för att veta mer om denna typ av automatisering inom ekonomiprocesser.

 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS

Image

RPA - Redovisning


Inom redovisning finns det flertalet processer som är väl lämpade för att nyttja digitala medarbetare. Nedan presenteras exempel på processer som är lämpliga att automatisera med RPA: 

 • Momskörning
 • Månadsavstämningar
 • Skapa likviditetsrapport från affärssystem
 • Skriva av hyresskulder
 • Manuella utbetalningar
 • Kontoavstämningar
 • Skapa deklaration
 • Stämma av skatter och avgifter
 • Inledande kontroller vid nytt år
 • Lämna skattedeklaration
 • Bankavstämningar
 • Betalningsuppföljning
 • Intäktsrevision
 • Lämna periodisk sammanställning
 • Kontrollera saldon på OBS-konton
 • Redovisa hyror i fastighetssystem
 • Pricka av bokslutsfrågor
 • Pricka av slutkontrollista
 • Kontroll av deklarationer
 • Kolla kreditnotor
 • Skapa årsdokumentation
 • Kontroll verklig huvudman
 • SIE-fil inläsning
 • Förbereda balansspecar för avstämning
 • Ta fram underlag för momskontroll
 • Utbetalning inre fond
 • Koppla projekt till kostnadsställe
 • Momskoll representation
 • Ladda bokföringsordrar
 • Avstämning reskontra, saldo och huvudbok
 • Hantera Intrastat
 • Periodavslut
 • Motpartsavstämningar

RPA - Reskontra


RPA för reskontra är ett område som är högst intressant, och det finns massvis av processer som är bra lämpade för att automatisera med hjälp av RPA. Nedan presenteras exempel på processer: 

 • Förkontera leverantörsfakturor
 • Lägga upp nya leverantörer
 • Påminna om oattesterade fakturor
 • Hantera kreditfakturor (e-fakturor)
 • Matcha direktfakturor
 • Matcha lagerfakturor
 • Matcha orderfakturor
 • Ändra bokningsdatum efter bokslut på faktura
 • Uppdatera statistik från leverantörsreskontra
 • Korrigera flöde för leverantörsfakturor
 • Stämma av leverantörsreskontran i affärssystem
 • Betalningskontroll (till korrekt BG)
 • Registrera och kontera leverantörsfakturor
 • Returnera ofullständiga leverantörsfakturor
 • Kontroll av ankomstregistrerade leverantörsfakturor
 • Hantera fakturapåminnelser
 • Hantera scannade kreditfakturor
 • Reversering av leverantörsfakturor
 • Öppning/stängning reskontra och IP’
 • Attestera leverantörsfakturor
 • Manuell hantering av leverantörsfakturor
 • Registrera nya kunder i ekonomisystem
 • Uppdatera kund- och leverantörsdata
 • Orderfakturering
 • Manuell kundfakturering
 • Skapa kundfakturor utifrån diverse underlag
 • Avtalsplacerade inbetalningar, betalning på fel avi
 • Hantera marknadsrabatt
 • Bevaka inläsning av dagskassa
 • Räntekörning
 • Registrera nya autogiron (smart dokument)
 • Stoppade autogirobetalningar

RPA - Controlling


Potentialen för RPA inom controlling är inte lika stor som inom redovisning och reskontra. Det är såklart viktigt att man inte automatiserar bort analysförmåga och ”närhet till siffrorna” inom Controlling. Det finns däremot processer och delar inom Controlling som är mycket lämpliga för att automatisera med hjälp av RPA, som till exempel:

 • Uppdatera valutakurser i ekonomisystem
 • Skapa och skicka ut rapporter valda tidpunkter
 • Visualisera data och uppdatera dashboards
 • Registrera avtal
 • Skapa, skicka och stämma av SCF-fil
 • Avläsning och sammanställa data av kampanjer
 • Uppdatera statistik till myndigheter
 • Genomföra penningtvättskontroller & kreditkontroller
 • Avstämningar mot fastighetsregister
 • Rensa och tvätta data
 • Skapa och maila prislistor
 • Flytta data mellan ekonomisystem och andra system
 • Revisionsmässiga urval
 • Genomföra uppbördsgranskning
 • Beställning av kostnadsställe
 • Läsa in budgetdata till ekonomisystem
 • Daglig styrning
 • Genomföra filinläsningar
 • Avgiftsförändringar från fastighetssystem
 • Panthantering avnoteringar
 • Panthantering nyregistrering
 • Hantera andrahandsuthyrning
 • Skicka sortimentslistor till försäljningsorganisation
 • Lägg upp ny artikel
 • Uppdatera artiklar i affärssystem
 • Skapa listor över vakanser och obetalda hyror
 • Kontroll sortimentsprislistor
 • Inläsning multiprislistor
 • Registervård
 • Försäljningsstatistik till leverantör

 

RPA EKONOMIPROCESSER  - CASE


Robot som tar ut rapporter ur ekonomisystem (IFS) och skickar påminnelsefakturor för förfallna fakturor

Effekt: 1-2 FTE per år + ökad kontroll & kassaflöde

JAG VILL VETA MER

Robot som jämför ett bolags alla avtal och kontrollerar rabatter. Fakturerar säljenheter och säljare övertrasserat sina befogenheter

Effekt: 0,5-1 FTE per år + ökad kontroll & lägre andel felaktiga rabatter

JAG VILL VETA MER

Robot som utför kreditkontroller på kunder på plats i butik

Vill du veta mer om detta case och effekterna utav automatiseringen?

JAG VILL VETA MER

RPA för kreditkontroll av nya företagskunder

Vill du veta mer om detta case och effekterna utav automatiseringen?

JAG VILL VETA MER

RPA för utvalda ekonomiprocesser i SAP

Vill du veta mer om detta case och effekterna utav automatiseringen?

JAG VILL VETA MER

RPA för leverantörsreskontra – matcha fakturor mot inköpsorder

Vill du veta mer om detta case och effekterna utav automatiseringen?

JAG VILL VETA MER

VILL DU VETA MER? PRATA MED OSS

KLICKA HÄR

Vallgatan 3411 16 Göteborg
+46 703-200 491
hej@bots.se

©2019 All rights reserved