Tidsbesparande automation inom ekonomi på Willhem Fastigheter AB

Under automationsresan för Wilhelm Fastigheter AB implementerade bots en skalbar och robust teknisk infrastruktur samt hjälpte bolaget att implementera en operativ modell för automationsarbete. Resultatet är en tidsbesparing på ca: 1000 h per år samt en kvalitets- och serviceförbättring.

Uppdraget bestod i att skapa automatiseringslösningar av två tidskrävande processer inom ekonomi. Fyra olika kompetenser var engagerade i projektet för att säkerställa identifiering av processer, ROI, tekniska förutsättningar samt utveckling, implementering och förvaltning. Dessa kompetenser var: Utvecklingsledare, Automationsexpert, Utvecklare.

Automatiseringen av processerna resulterade i en tidsbesparing på 300 h respektive 700 h. Dessutom gav de kvalitativa effekter som högre kvalitet, mindre fel, högre servicegrad samt en ökad medarbetarnöjdhet.

Automatisering inom ekonomi ger effekt

Många uppgifter inom ekonomi och redovisning passar perfekt för en digital medarbetare. Maskinen kan ta hand om enformiga uppgifter och de anställda kan fokusera på strategi och affärsutveckling. Resultatet är ökad effektivitet, minskade felmarginaler och framförallt en mer motiverad och framåtlutad organisation.

Smart automation

  • Val av bästa automationsverktyg
  • Skräddarsydda lösningar
  • Fokus på bästa effekt

Jag vill veta mer om hur
automation kan hjälpa mig

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från er!