Automatiserade processer och utbildningar inom RPA-utveckling för Lernia AB

Lernia är ett utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag som är helägt av svenska staten. Bots har sedan 2018 hjälp Lernia med att öka effektiviteten och automatiseringsgraden i flera process inom HR och lönehantering genom att nyttja digitala medarbetare (RPA) för att frigöra tid för värdeskapande arbetsuppgifter.

Bots har under automatiseringsuppdraget haft flera konsulter engagerade i Lernias agila utvecklingsteam. De expertroller som Bots har tillhandahållit är: Utvecklingsledare, Automationsutvecklare, Automationsexperter, Tekniska arkitekter samt Supporttjänster.

Den implementerade operativa modellen skapar tydlig och effektiv organisering och styrning av automationsarbetet. Utbildningarna på Lernia har skapat förståelse för RPA-utveckling, förvaltning av processer och medarbetare har kunnat börja utveckla på egen hand.

De automatiserade processerna resulterade i tidsbesparingar, reduceringar av manuellt arbete med 80%, felreducering, medarbetarnöjdhet.

Administrativa uppgifter minskade med RPA och digitala medarbetare

Många uppgifter inom personalhantering och HR passar perfekt för en digital medarbetare. Maskinen kan ta hand om enformiga uppgifter och de anställda kan fokusera på strategi och affärsutveckling. Resultatet är ökad effektivitet, minskade felmarginaler och framförallt en mer motiverad och framåtlutad organisation.

RPA administration

  • Ökad effektivitet
  • Minskade felmarginaler
  • Ökad medarbetarnöjdhet

Jag vill veta mer om hur
automation kan hjälpa mig

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från er!