Information om hantering av
personuppgifter inom Bots & Friends


Information om hantering av personuppgifter inom Bots & Friends

 

Bots& Friends värnar om din personliga integritet, och vi vill att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss på Bots & Friends är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Användning av Cookies

I likhet med de flesta webbplatser använder vi cookies för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Cookies används för trafikövervakning och innehållsoptimering. Vi använder tre typer av cookies.

  • Sessionscookies som tas bort automatiskt efter varje besök.
  • Beständiga cookies som finns kvar under flera besök på webbplatsen.
  • Cookies från tredje part som används av partnerwebbplatser som finns inbäddade i vår webbplats eller som vi länkar till.

Mottagare som vi delar information med

I samband med marknadsföringsaktiviteter kan information inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning delas med samarbetspartners som under personuppgiftsbiträdesförhållande behandlar personuppgifter för Bots & Friends räkning.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Bots & Friends behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Vem kontaktar jag vid eventuella frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan.

Bots & Friends AB
E-post: hej@bots.se
Telefon: +46 703-200 491

VILL DU VETA MER? PRATA MED OSS

KLICKA HÄR
Vallgatan 3411 16 Göteborg
+46 703-200 491
hej@bots.se

©2019 All rights reserved