Offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn har automation visats sig vara ett effektivt verktyg inom bl.a. annat vård och omsorg, handläggning och administration samt ekonomiskt bistånd.

Minskad belastning på personalen och ökad kvalitet

Automation kan med fördel användas för att minska belastningen på personalen. Dessutom kan automation leda till kvalitetsförbättringar genom eliminering av den mänskliga faktorn.

Mer tid för patienterna

Tillsammans med en region implementerade bots& en automationslösning för att administrera provsvar och remisser. Automationen flyttade data mellan olika system och personalen blev notifierade när ett provsvar kommit in. Detta bidrog till en minskad administration både för administrativ personal och sjuksköterskor. Tidsbesparingen blev 2000 timmar/år, motsvarande ca: 800 000 SEK.