Lönehantering

Lönehantering är till stor del en manuell, repetitiv och regelstyrd arbetsuppgift. Med andra ord, något som en bot kan ta hand om. Genom att automatisera lönehanteringen får din personal mer tid för värdeskapande uppgifter.

Effektiva lösningar med automation

Inom lönehantering kan automation vara en effektiv lösning för exempelvis ärendehantering, påminnelser och förmånshantering.

 

Exempel på arbetsuppgifter lämpad för automation

 

Utläggshantering

– Kvittoinläsning & registrering
– Utläggshantering
– Verifiering av transaktioner