HR och personal

Med många manuella processer och återkommande moment är HR ett område där automationslösningar kan underlätta och frigöra mycket tid. Den potentiella tidsbesparingen ökar dessutom med storleken på bolaget – desto fler anställda, desto fler timmar.

Låt HR ta hand om personalen

Vi hjälper er att frigöra tid från er HR-personal genom att automatisera on-/off-boarding, behörighetshantering och besvarande av vanliga HR-frågor.

En besparing på 2 miljoner per år

På bots& hjälpte vi ett företag att automatisera inrapportering och kontroll av närvarorapporter till HR-avdelningen. Genom att automatisera det manuella arbetet minskade tidsåtgången med 80%, vilket motsvarar fyra heltidsanställda och en kostnadsbesparing på 2 miljoner kronor per år. Dessutom hade projektet en återbetalningstid (ROI) på ca 6 veckor.

 

Exempel på arbetsuppgifter lämpad för automation

 

On-/off-boarding

– Registering i personalsystem
– Kontohantering
– Beställning av t.ex. telefon & dator