Ekonomiprocess

Många uppgifter inom ekonomi och redovisning passar perfekt för en digital medarbetare. Maskinen kan ta hand om enformiga uppgifter och de anställda kan fokusera på strategi och affärsutveckling. Resultatet är ökad effektivitet, minskade felmarginaler och framförallt en mer motiverad och framåtlutad organisation.

Från analys till automation

Vi hjälper er att identifiera ekonomifunktionens automationspotential och går stegvis igenom processanalys. processförbättringar, digitalisering och, slutligen, implementerad automationslösning.

Minskat manuellt arbete med 90%

På bots& har vi lång erfarenhet av automation för ekonomiprocesser och har hjälpt organisationer med analys och implementation. För en kund möjliggjorde vår automationslösning en minskning av det manuella arbetet med 90% vilket resulterade i 2000 frigjorda arbetstimmar.

 

Exempel på arbetsuppgifter lämpad för automation

 

Redovisning

– Månadsavstämningar
– Momslogik och rapportering
– Månadskörningar (periodiseringar, allokeringar, avskrivningar etc)
– Motpartsavstämningar
– Rimlighetskontroller
– Konsolidering
– Automatisk mappning av konton i konsolidering

 

Reskontra

– Fakturaavstämningar
– Fakturamatchning inköpsorder
– Konteringsförslag & registrering
– Felhantering med lösningsförslag
– Matchning av betalningar
– Filinläsningar
– Lägga upp nya leverantörer
– Fakturatolkning
– Hämta fakturaunderlag i kundsystem och fakturera
– Fakturamatchning
– Konteringsförslag
– Felhantering med lösningsförslag
– Matchning av betalningar
– Filinläsningar
– Kravrutin
– Förutse osäkra kundfordringar

 

Controlling

– Förbereda analysdata
– Uppdatera statistik till myndigheter
– Överläsningar & rapportering mellan system
– Avvikelseanalyser
– Rimlighetsbedömningar
– Läsa in budgetdata